Metsäpalvelusopimus

vuosikasvu

Metsäpalvelu Jokitalon kanssa voit tehdä myös metsäpalvelusopimuksen, jolloin hoidamme metsiäsi suunnitelmallisesti sovitulla tavalla. Metsäpalvelusopimus sisältää puukaupan, metsänhoitotyöt ja metsäsuunnittelun.


Metsäpalvelu Jokitalo tarjoaa metsäpalveluita asiakkailleen yksittäisistä työlajeista laajoihin työkokonaisuuksiin asti. Tämän lisäksi tarjoamme asiakkaillemme metsäpalvelusopimuksen. Metsäpalvelusopimus on metsänomistajan ja Metsäpalvelu Jokitalon yhteinen päätös hoitaa asiakkaan metsätilaa tehokkaasti voimassa olevan metsäsuunnitelman ja yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Sopimuksella pyritään suunnitelmalliseen metsänhoitoon, mikä parantaa metsän taloudellista kannattavuutta. Sopimus sisältää metsäsuunnitteluun, metsähoitotöihin sekä puukauppaan liittyvät toimeksiannot. Lisäksi huolehdimme metsien sertifioinnista tiloillesi.

Yhteystiedot

Metsäpalvelu JOKITALO
Erkki Jokitalo
Puh. 0407476185
erkki.jokitalo@metsapalvelujokitalo.fi
Leivotie 13
84100 YLIVIESKA

Copyright